Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán

17/02/2016 14:13 PM

Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành Thông tư 02/2016/TT-TANDTC về Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Theo đó:

Ms. Minh Nguyệt
- Điều kiện của người đăng ký dự thi:

+ Phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

+ Đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán theo quy định và đảm bảo còn thời gian công tác ít nhất từ đủ 1 nhiệm kỳ Thẩm phán kể từ ngày được bổ nhiệm (thời hạn cho nhiệm kỳ đầu là 5 năm).

+ Phải đáp ứng các điều kiện khác do Hội đồng thi quy định cho mỗi kỳ thi cụ thể.

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ Đơn đăng ký dự thi.

+ Sơ yếu lý lịch.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp ngành luật (từ cử nhân luật trở lên).

+ Bản sao Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ xét xử (thi tuyển chọn Thẩm phán), Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán (thi nâng ngạch Thẩm phán).

+ Văn bản nhận xét, đánh giá và đề nghị của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đăng ký dự thi.

+ Các tài liệu khác theo thông báo của Hội đồng thi.

Thông tư 02/2016/TT-TANDTC có hiệu lực từ ngày 17/03/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,458

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:11 | 22/06/2021 Thông tư 45/2021/TT-BTC chính hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
  • 07:55 | 22/06/2021 Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT về việc ban hành Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân.
  • 11:20 | 19/06/2021 Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
  • 09:00 | 19/06/2021 Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.
  • 08:45 | 19/06/2021 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định137/2015/NĐ-CP
  • 07:38 | 19/06/2021 Quyết định 2995/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 08:55 | 18/06/2021 Quyết định 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
  • 16:21 | 17/06/2021 Công văn 4870/BYT-BM-TE về việc đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại và lựa chọn giới tính thai nhi
  • 15:34 | 17/06/2021 Công văn 3163/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 do Bộ Công thương ban hành
  • 14:50 | 16/06/2021 Quyết định 705/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn