Hướng dẫn biện pháp quản lý rủi ro trong quản lý thuế

26/01/2016 10:00 AM

Ngày 21/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế (QLT).

Nguyễn Lời
Theo đó, biện pháp, kỹ thuật quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Thuế, bao gồm:

- Áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro.

- Thu thập, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu liên quan đến người nộp thuế (NNT); xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro.

- Đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế, đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro đối với NNT.

- Phân tích rủi ro, xác định trọng điểm rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ QLT.

- Quản lý hồ sơ rủi ro đối với NNT phải giám sát trọng điểm trong công tác QLT có nguy cơ không tuân thủ pháp luật về thuế, gian lận thuế.

- Xây dựng, quản lý áp dụng danh sách NNT rủi ro.

- Ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để xác định hình thức, mức độ quản lý, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra.

- Đo lường, đánh giá tuân thủ pháp luật thuế trong hoạt động nghiệp vụ QLT.

-  Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả thực hiện các biện pháp đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và các biện pháp nghiệp vụ khác trong QLT đối với NNT.

Thông tư 204/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 04/02/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,087

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 17:00 | 08/10/2021 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
  • 16:00 | 08/10/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu có hiệu lực từ 01/3/2022.
  • 14:00 | 08/10/2021 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
  • 08:00 | 08/10/2021 Quyết định 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
  • 07:30 | 07/10/2021 Công văn 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ BHTN theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.
  • 07:50 | 05/10/2021 Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn