Văn bản nổi bật về Thuế, Tiền lương, Bảo hiểm đầu tháng 11

09/11/2015 07:42 AM

Trong tuần qua (từ ngày 02 – 07/11/2015), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được nhiều văn bản về Thuế, Tiền lương, Bảo hiểm, Doanh nghiệp… Trong đó, nổi bật là:

Thanh Hữu
1. Cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 04/11/2015 của Chính phủ.

Theo đó, Nghị quyết 79 đề cập về vấn đề cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức như sau:

- Do khó khăn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nên chưa cân đối được nguồn để cải cách tiền lương.

- Trước mắt, thực hiện phương án tiền lương như Chính phủ đã trình Quốc hội.

- Trên cơ sở rà soát, cân đối nguồn qua kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015 và khả năng thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ báo cáo Quốc hội việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

2. Hướng dẫn về việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế

Ngày 03/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4558/TCT-QLN về việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế.

Theo đó, việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế có một số lưu ý sau:

- Về thông báo không tính tiền chậm nộp:

Sau khi kiểm tra, nếu người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiến chậm nộp thì cơ quan thuế ban hành thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp (theo mẫu số 03/TCN kèm theo Công văn này).

Thông báo do Thủ trưởng cơ quan thuế ký, tại phần nơi nhận của thông báo sẽ được gửi cho người nộp thuế để biết, bộ phận kê khai – kế toán thuế và các bộ phận có liên quan khác để điều chỉnh tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

- Về đối tượng không xem xét không tính tiền chậm nộp:

Nhà thầu phụ không được xem xét không tính tiền chậm nộp trong trường hợp nhà thầu chính ký hợp đồng với đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN):

+ Có giao một phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ.

+ Được quy định cụ thể trong hợp đồng hay phụ lục hợp đồng.

+ Đơn vị sử dụng vốn NSNN không trực tiếp thanh toán cho nhà thầu phụ.

3. Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

Từ ngày 01/12/2015,  Quyết định 959/QĐ-BHXH Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến khi đăng ký BHXH, BHYT, BHTN chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đối với người lao động:

+ Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1- TS).

+ Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

-  Đối với đơn vị:

+ Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS).

+ Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

4. Quy định mới về xây dựng nhà ở

Từ ngày 01/01/2016, Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, việc thiết kế xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định sau:

- Chủ nhà được tự thiết kế xây dựng nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12m.

- Đối với nhà ở dưới 7 tầng không thuộc trường hợp nêu trên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

- Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện và phải được thẩm định theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư này thay thế Thông tư 10/2014/TT-BXD .

5. Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ ngày 13/12/2015, Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT về danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, điều kiện để được ưu tiên hỗ trợ như sau:

- Đáp ứng tiêu chí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Có dự án đầu tư, phương án sản suất kinh doanh thuộc các ngành:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo;

+ Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải.

- Quỹ sẽ ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau sau:

+ Sản xuất sản phẩm chất lượng cao, vật liệu mới, năng lượng mới;

+ Đổi mới trang thiết bị kỹ thuật làm tăng năng suất lao động; chế tạo, sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao;

+ Năng lực, kinh nghiệm quản trị điều hành của người quản lý; lịch sử, uy tín tín dụng của doanh nghiệp;

+ Tạo nhiều việc làm mới; sử dụng nhiều lao động nữ;

+ Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường…

6. Nghị định mới hướng dẫn Luật nhà ở 2014

Ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014.

Theo đó, thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài được quy định như sau:

- Tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở được sở hữu nhà ở tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cấp cho tổ chức đó.

Khi hết hạn sở hữu nhà ở ghi trong GCN, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo Điều 77 Nghị định này.

Nếu GCNĐKĐT không ghi thời hạn thì trong GCN cấp cho chủ sở hữu cũng được ghi không thời hạn.

- Nếu tổ chức nước ngoài bị phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trước thời hạn sở hữu hoặc bị Nhà nước Việt Nam thu hồi GCNĐKĐT hoặc giấy tờ cho phép hoạt động tại Việt Nam thì xử lý theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

Nếu trong thời hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức nước ngoài chuyển thành tổ chức trong nước thông qua sáp nhập hoặc chuyển vốn theo quy định pháp luật thì tổ chức này được sở hữu nhà ở lâu dài.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 và bãi bỏ Nghị định  51/2009/NĐ-CP , 71/2010/NĐ-CP , 34/2013/NĐ-CP , 84/2013/NĐ-CP .

7. Hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38

Ngày 02/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16120/BTC-TCHQ hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC về đổi loại hình sản xuất xuất khẩu.

Theo đó, để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

- Trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư 38;

- Cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý nguyên liệu xuất - nhập - tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do doanh nghiệp nộp.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,612

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 25/01/2022 Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2022 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025.
  • 10:00 | 22/01/2022 Công văn 682/BGTVT-VT ngày 21/01/2022 về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách, tổ bay trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ.
  • 09:00 | 21/01/2022 Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
  • 11:00 | 20/01/2022 Nghị định 12/2022/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • 10:00 | 19/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường.
  • 08:00 | 18/01/2022 Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
  • 10:00 | 17/01/2022 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.
  • 11:00 | 15/01/2022 Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định về lệ phí trước bạ.
  • 16:00 | 14/01/2022 Thông tư 37/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã.
  • 08:00 | 13/01/2022 Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn