Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (18 – 23/05/2015)

25/05/2015 07:45 AM

Thu Thủy điểm lại những văn bản nổi bật vừa cập nhật được trong tuần qua (từ ngày 18 – 23/05/2015):

Ms. Thu Thủy
1. Quy định về lập báo cáo tài chính năm 2015

Theo Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC, Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc Thông tư 200.

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên.

Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư 200.

Thông tư 75 có hiệu lực từ ngày 14/7/2015.

2. Ban hành Chuẩn mực kiểm toán mới - Chuẩn mực số 1000

Từ ngày 01/7/2015,  Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sẽ được áp dụng theo Thông tư 67/2015/TT-BTC .

Chuẩn mực này thay thế Chuẩn mực kiểm toán số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ban hành theo Quyết định 03/2005/QĐ-BTC .

Đối với các hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được thực hiện trước ngày 01/7/2015 mà đến ngày 01/7/2015 trở đi mới phát hành báo cáo kiểm toán thì phải áp dụng chuẩn mực mới này.

3. Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng dầu

Từ ngày 21/5/2015, thuế suất đối với mặt hàng dầu thuộc nhóm 27.10 tiếp tục giảm, cụ thể:

- Nhiên liệu diesel ô tô (mã hàng 2710.19.71) và nhiên liệu diesel khác (mã hàng 2710.19.72) giảm từ 12% xuống còn 10%;

- Dầu nhiên liệu (mã hàng 2710.19.79)  giảm từ 13% xuống còn 10%;

- Các kerosine khác (mã hàng 2710.19.83) giảm từ 20% xuống còn 13%;

- Dầu diezel sinh học (B5, B10) giảm từ 12% xuống còn 10%.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 78/2015/TT-BTC và thay thế Thông tư 61/2015/TT-BTC .

4. Thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Từ ngày 20/5/2015, trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được áp dụng như sau:

- Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

- Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

- Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

- Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

- Giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

- Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

- Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá

Nội dung chi tiết của từng trình tự, thủ tục được quy định cụ thể trong Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP .

5. Tăng mức bồi dưỡng luyện tập cho diễn viên

Từ ngày 05/07/2015, theo Quyết định 14/2015/QĐ-TTg người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng luyện tập tính theo số buổi thực tế luyện tập như sau:

- 80.000 đồng/buổi tập đối với diễn viên đóng vai chính, nhạc công độc tấu, chỉ huy dàn nhạc… (hiện nay là 20.000 đồng).

- 60.000 đồng/buổi tập đối với diễn viên đóng vai chính thứ, nhạc công chịu trách nhiệm lĩnh tấu, kỹ thuật viên chính âm thanh, ánh sáng…(hiện nay là 15.000 đồng).

- 50.000 đồng/buổi tập đối với diễn viên đóng vai phụ, hợp xướng viên, nhạc công dàn nhạc, kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng… (hiện nay là 10.000 đồng).

- 35.000 đồng/buổi tập đối với nhân viên hậu đài, nhân viên hóa trang, nhân viên phục trang, nhân viên đạo cụ.

6. Thí điểm đào tạo trung cấp tiếng Anh chuyên ngành

Theo Quyết định 1608/QĐ-BGDĐT ngày 14/5/2015, 04 chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp đã được Bộ Giáo dục chọn thí điểm giảng dạy, cụ thể các ngành:

- Kế toán;

- Quản lý và bán hàng siêu thị;

- Nghiệp vụ lễ tân;

- Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn.

Thời gian thí điểm từ năm 2016 – 2018.

Đối tượng triển khai thí điểm là các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo các ngành nghề trên và có đủ điều kiện giảng dạy chương trình.

7. Phê duyệt suất đầu tư tối đa cấp điện từ lưới điện quốc gia

Ngày 05/05/2015, Bộ Công thương đã phê duyệt suất đầu tư tối đa cấp điện cho một hộ dân nông thôn từ lưới điện quốc gia đối với các dự án thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020.

Theo đó, suất đầu tư tối đa ứng với từng khu vực như sau:

- Các tỉnh miền Bắc: 120 triệu đồng/hộ;

- Các tỉnh Duyên hải miền Trung: 100 triệu đồng/hộ;

- Các tỉnh Tây Nguyên và các huyện giáp Tây Nguyên: 110 triệu đồng/hộ;

- Các tỉnh Nam bộ: 85 triệu đồng/hộ;

- Khu vực hải đảo:

+ Nhóm 1 (các huyện đảo, đảo có liên quan đến an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo): 280 triệu đồng/hộ.

+ Nhóm 2 (các đảo còn lại): 150 triệu đồng/hộ.

Nội dung trên được quy định tại Quyết định 4339/QĐ-BCT năm 2015.

Danh sách phân khu vực đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được nêu cụ thể trong Phụ lục kèm theo.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,927

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:00 | 06/07/2022 Quyết định 1856/QĐ-BYT ngày 05/7/2022 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở trẻ em.
  • 07:45 | 06/07/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn.
  • 11:00 | 05/07/2022 Thông tư 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/7/2022 về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
  • 10:30 | 05/07/2022 Kết luận 36-KL/TW ngày 23/6/2022 về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  • 08:30 | 05/07/2022 Chỉ thị 14-CT/TW ngày 01/7/2022 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam.
  • 07:00 | 05/07/2022 Thông tư 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
  • 15:25 | 04/07/2022 Thông tư 07/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 sửa đổi Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
  • 15:20 | 04/07/2022 Thông tư 06/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 50/2018/TT-NHNN về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp nhận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhanh ngân hàng nước ngoài.
  • 15:10 | 04/07/2022 Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
  • 11:30 | 04/07/2022 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn