Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 39 Năm 2017

02/10/2017 10:44 AM

Trong tuần vừa qua (từ ngày 25/9 – 01/10/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về bảo hiểm, kế toán, xây dựng. Đơn cử như sau:

Nguyễn Lời

1. Hướng dẫn cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH

Đây là nội dung tại Công văn 3799/BHXH-BT hướng dẫn việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. Theo đó:

- Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH: thực hiện theo hướng dẫn tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 Công văn này, hoàn thành trước ngày 31/12/2017.

Khi có phát sinh tăng, điều chỉnh, cấp mới, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT: thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 8 Công văn này.

- Đối với người tham gia BHXH, BHYT đã được cấp mã số BHXH thực hiện cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH tại Phụ lục 7 kèm theo Công văn này.

- BHXH cấp tỉnh xây dựng lộ trình cấp đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT theo mã số BHXH, phấn đấu đến 30/6/2018 hoàn thành xong việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Phân công trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ hướng dẫn đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT kê khai, bổ sung thông tin trên Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) theo các Phụ lục nêu trên.

Xem chi tiết tại Công văn 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017.

2. Rút ngắn thời gian công tác thực tế để được thi chứng chỉ kế toán viên

Đó là nội dung nổi bật tại Thông tư 91/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ 15/10/2017) thay thế Thông tư 129/2012/TT-BTC về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

Cụ thể, điều kiện thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán để đủ điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên rút ngắn hơn so với quy định tại Thông tư 129: tối thiểu 36 tháng thay vì 60 tháng.

Trong đó, thời gian công tác về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước.

Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định chung điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên; không quy định riêng điều kiện thi kế toán viên và kiểm toán viên.

3. Phấn đấu đến năm 2020, có 50% lao động tham gia BHXH

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1541/QĐ-BHXH về Chương trình hành động của BHXH Việt Nam nhằm thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 19/6/2017. Theo đó:

- Chú trọng mở rộng đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

- Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN, trên 90% dân số tham gia BHYT.

Quyết định 1541/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 22/9/2017.

4. Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình

Vừa qua, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 964/QĐ-BXD hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo đó:

- Quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình là quy đổi các khoản mục chi phí đầu tư được quyết toán đã thực hiện về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Việc quy đổi nhằm xác định giá trị tài sản mới tăng hình thành qua đầu tư và làm cơ sở quyết toán dự án hoàn thành.

- Sẽ thực hiện quy đổi dự án, công trình thực hiện thi công xây dựng với thời gian lớn hơn 02 năm (từ ngày bắt đầu thi công xây dựng đến ngày nghiệm thu hoàn thành).

- Quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình là tính đúng, tính đủ các yếu tố ảnh hưởng, phù hợp với mặt bằng giá thị trường và quy định của nhà nước tại thời điểm bàn giao.

Trường hợp giá trị sau khi quy đổi nhỏ hơn giá trị đầu tư đã thực hiện được quyết toán thì sử dụng giá trị quyết toán chi phí đầu tư là giá trị quy đổi.

Quyết định 964/QĐ-BXD có hiệu lực ngày 20/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,683

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 25/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • 08:08 | 25/09/2021 Nghị quyết 02/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn