Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Chính sách xây dựng, nhà ở có hiệu lực từ giữa tháng 8

09/08/2016 11:01 AM

Từ ngày 11 – 20/8/2016, nhiều chính sách về xây dựng, nhà ở bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là:

Quý Tân

1. Hướng dẫn mới về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng quy định một số điểm mới trong hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng như sau:

+ Không cần công chứng, chứng thực bản sao các giấy tờ như giấy chứng minh quyền sử dụng đất, quyết định thu hồi đất, bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, quyết định phê duyệt dự án đầu tư…

+ Có thể sử dụng tệp tin chứa bản chụp chính các giấy tờ thay cho bản sao.

+ Bỏ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư ra khỏi hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng theo giai đoạn và dự án.

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dùng chung cho cả tại đô thị và nông thôn (Quy định hiện hành tách riêng hai trường hợp) và phải có thêm bản cam kết bảo đảm an toàn của chủ đầu tư khi xây dựng có công trình liền kề.

Thông tư 15/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

giấy phép xây nhà

2. Hướng dẫn đăng ký làm chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư
 
Thông tư 21/2016/TT-BXD hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Theo đó, tổ chức, cá nhân muốn đăng ký làm chủ đầu tự dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cần chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ sau:

+ Đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo mẫu quy định.

+ Các giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, khả năng tài chính của doanh nghiệp như giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, chứng minh vốn pháp định, vốn chủ sở hữu…

+ Phương án đề xuất thực hiện dự án gồm: phương án sơ bộ thiết kế và quy hoạch tổng mặt bằng của dự án, các chỉ tiêu quy hoạch cơ bản; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

3. Tăng diện tích tối thiếu phòng của nhà ở xã hội

Đây là nội dung này được đề cập tại Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, phòng ở nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua phải:

+ Có diện tích tối thiểu là 10m2 (tăng 1m2 so với quy định hiện hành).

+ Chiều rộng thông thủy không dưới 2.40 m và chiều cao thông thủy chỗ thấp nhất không dưới 2.70 m.

+ Diện tích sử dụng bình quân cho mỗi người không nhỏ hơn 5m2.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định đối với căn hộ nhà chung cư thì diện tích sử dụng tối thiểu phải là 25m2 (bao gồm cả khu vệ sinh).

Thông tư 20/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và thay thế Thông tư 08/2014/TT-BXD .

nhà ở xã hội

4. Sửa đổi quy định về cấp phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Theo đó, quy định về hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài có những thay đổi quan trọng sau:

+ Một số giấy tờ chỉ cần nộp bản sao (không cần chứng thực) hoặc tệp tin chứa bản chụp màu văn bản gốc có định dạng ảnh hoặc đinh dạng khác (*.pdf) như: văn bản kết quả đấu thầu, giấy phép hoạt động…

+ Đối với nhà thầu là cá nhân: Bỏ tờ khai lý lịch nghề nghiệp cá nhân (tự khai) kèm theo bản sao hợp đồng về các công việc có liên quan đã thực hiện trong 3 năm gần nhất.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,640

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn