Điểm tin tuần 17 – 22/8: Chính sách về Lao động – Tiền lương

24/08/2015 07:48 AM

Trong tuần qua (từ ngày 17 – 22/8/2015), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được nhiều chính sách mới về Lao động – Tiền lương. Cụ thể như sau:

Ms. Trúc Anh
1. Quy định mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Theo Thông tư 24/2015/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển thì:

- Ca làm việc tối đa 12 giờ và phiên làm việc tối đa 28 ngày đối với người lao động làm việc thường xuyên.

- Ca làm việc tối đa 12 giờ và phiên làm việc tối đa 45 ngày đối với người lao động làm việc không thường xuyên.

Đồng thời, tổng số giờ làm việc và giờ làm thêm của người lao động không quá 14 giờ/ngày, không quá 50 giờ/phiên làm việc và trong mọi trường hợp không quá 300 giờ/năm.

Trường hợp đặc biệt như trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh... người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị tính vào giới hạn số giờ làm thêm trong ngày và trong phiên làm việc trên.

Xem chi tiết tại Thông tư 24/2015/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.

2. Hướng dẫn nghỉ việc không hưởng lương và nghỉ ốm đau

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 3319/LĐTBXH-ATLĐ về nghỉ việc không hưởng lương và nghỉ ốm đau đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gửi Bộ Nội vụ.

- Theo Nghị định 45/2013/NĐ-CP , nếu người sử dụng lao động đồng ý cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương hoặc nghỉ ốm đau thì thời gian vượt quá không được tính vào thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm.

- Pháp luật về lao động hiện hành không quy định thời gian nghỉ không lương tối đa, chỉ quy định “người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để được nghỉ không hưởng lương”.

- Theo Bộ luật lao động và Nghị định 45/2013/NĐ-CP thì công chức, viên chức được áp dụng quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại 02 văn bản này trừ trường hợp văn bản pháp luật liên quan có quy định khác.

Vì vậy, nếu không có quy định riêng thì công chức, viên chức được áp dụng 02 quy định trên như người lao động.

Công văn 3319/LĐTBXH-ATLĐ được ban hành vào ngày 19/8/2015.

3. Thương lượng bồi thường thiệt hại khi đình công bất hợp pháp

Theo Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH, việc thương lượng bồi thường thiệt hại trong trường hợp đình công bất hợp pháp tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 05/2015/NĐ-CP được quy định như sau:

- Trường hợp tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công không đồng ý với một trong các nội dung chủ yếu trong văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công có văn bản yêu cầu NSDLĐ tổ chức thương lượng.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, NSDLĐ trao đổi, thống nhất với đại diện tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia phiên họp thương lượng bồi thường thiệt hại.

- Phiên họp thương lượng bồi thường thiệt hại phải được lập biên bản, có chữ ký của các bên tham gia thương lượng và của người ghi biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất (nếu có), những nội dung còn ý kiến khác nhau.

- Nếu hai bên thống nhất nội dung thương lượng thì hai bên có trách nhiệm thực hiện theo nội dung đã đạt được thỏa thuận; trường hợp không thống nhất nội dung thương lượng thì một trong hai bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2015.

Ngoài những chính sách Lao động – Tiền lương nổi bật nêu trên còn có nhiều văn bản nổi bật trong các lĩnh vực khác, đơn cử như:

4. Phạt đến 3 triệu nếu không đeo Thẻ công chứng viên khi tiếp người có yêu cầu

Đó là nội dung được quy định tại Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngoài ra, Nghị định này còn bổ sung nhiều mức xử phạt trong lĩnh vực công chứng. Điển hình như:

- Phạt tiền từ 3 – 7 triệu đồng nếu không giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng.

- Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng nếu quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức mình.

- Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng nếu chứng thực chữ ký trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký trước mặt người thực hiện chứng thực…

Xem thêm các mức xử phạt khác trong lĩnh vực công chứng tại Nghị định 67/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.

5. Hướng dẫn mới về việc “nới room” chứng khoán

Ngày 19/8/2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 123/2015/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại tổ chức kinh doanh chứng khoán là không bị hạn chế, trong đó:

- Tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 21 và khoản 24 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP được sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Mỗi nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, tổ chức khác chỉ được sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Đồng thời, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong tổ chức kinh doanh chứng khoán phải được quy định tại Điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Thông tư 123/2015/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.

6. Xử lý kỷ luật với công chức hải quan hách dịch, cửa quyền

Sẽ xử lý kỷ luật với công chức thừa hành trực tiếp thực hiện nghiệp vụ hải quan vi phạm các quy định về nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các hành vi sau:

- Không thực hiện đúng và đầy đủ các bước trong quy trình nghiệp vụ hải quan mà mình được giao đảm nhiệm dẫn đến vi phạm nghiệp vụ hải quan hoặc gây khó khăn, phiền hà cho người khai hải quan mà không có lý do chính đáng.

- Xác nhận vào tờ khai hải quan hoặc các giấy tờ, tài liệu có liên quan khác khi không đủ điều kiện gây ảnh hưởng đến các bước nghiệp vụ sau.

- Có thái độ hách dịch, cửa quyền, thiếu phối hợp, hợp tác với người khai hải quan, các tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện quy trình nghiệp vụ hải quan…

Các nội dung này được đề cập tại Quyết định 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 của Tổng cục Hải quan.

7. Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.3

Ngày 18/8/2015, Tổng cục Thuế thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 3.3.3, Khai thuế qua mạng iHTKK phiên bản 3.1.5 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.2.3. Cụ thể:

- Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN bao gồm bổ sung Chi cục Thuế Huyện Phú Riềng trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước, Chi cục Thuế Thị xã Long Mỹ trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang…

- Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên chức năng kê khai Bảng đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 16TH) và Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu số 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN) theo nội dung thay đổi địa bàn hành chính nêu trên.

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TNDN, TNCN, thuế môn bài và danh mục phí, lệ phí trên ứng dụng HTKK, iHTKK.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Tại đây.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,263

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 25/05/2022 Kết luận 35-KL/TW ngày 05/5/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Bộ Chính trị ban hành
  • 10:00 | 25/05/2022 Thông tư 23/2022/TT-BCA ngày 16/5/2022 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Quyết định 1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 17:00 | 24/05/2022 Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 09:30 | 24/05/2022 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  • 09:00 | 24/05/2022 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  • 07:30 | 23/05/2022 Nghị định 30/2022/NĐ-CP ngày 19/5/2022 quy định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia
  • 07:00 | 23/05/2022 Nghị định 32/2022/NĐ-CP ngày 21/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
  • 07:30 | 21/05/2022 Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
  • 07:30 | 20/05/2022 Quyết định 1294/QĐ-BYT ngày 19/5/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn