Mất giấy phép lái xe có cần phải thi lại?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
17/02/2022 10:40 AM

Mất giấy phép lái xe có cần phải thi lại không là câu hỏi được nhiều người quan tâm. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ giải đáp thắc mắc đó qua bài viết sau đây.

Mất bằng lái xe có cần phải thi lại?

Mất bằng lái xe có cần phải thi lại? (Ảnh minh họa)

1. Các loại giấy phép lái xe hiện hành và thời hạn sử dụng

Hạng Giấy phép lái xe

Đối tượng cấp

Thời hạn

A1

- Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3;

- Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.

Không thời hạn

A2

- Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên;

- Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Không thời hạn

A3

Người lái xe để điều khiển xe mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự.

Không thời hạn

A4

Người lái xe để điều khiển các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1.000 kg.

Có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

B1 số tự động

Cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

- Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

- Ô tô dùng cho người khuyết tật.

 

B1

Cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

- Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

Có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

B2

Cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

 

- Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

- Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1.

Có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

C

Cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;

- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;

- Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.

Có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

D

Cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

- Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

- Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C.

Có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

E

Cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

- Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi;

- Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D.

Có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

FB2

Người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng B2 có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 và hạng B2.

Có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

FC

Người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và hạng FB2.

Có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

FD

Người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng D có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D và FB2

Có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

FE

người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe: ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD

Có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

(Điều 16, 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

2. Mất giấy phép lái xe có cần phải thi lại?

Khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định: “Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.”

Như vậy, nếu bị giấy phép lái xe thì tùy vào thời hạn của giấy phép lái xe đã mất mà sẽ được cấp lại hoặc phải thi lại, cụ thể:

- Nếu bị mất giấy phép lái xe mà giấy phép lái xe đó còn thời hạn hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng thì được cấp lại giấy phép lái xe;

- Nếu bị mất giấy phép lái xe mà giấy phép lái xe đó quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên thì phải thi lại.

3. Giấy phép lái xe hết thời hạn thì có phải thi lại?

Đối với các loại giấy phép lái xe có thời hạn sử dụng mà đã hết thời hạn sử dụng thì được quy định như sau:

- Giấy phép lái xe hết thời hạn dưới 03 tháng, kể từ ngày hết hạn thì được xét cấp lại giấy phép lái xe mà không cần phải thi lại.

- Giấy phép lái xe hết thời hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải thi lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

- Giấy phép lái xe hết thời hạn từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải thi lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe.

(Khoản 1 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

4. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lái xe

4.1 Hồ sơ thi lại giấy phép lái xe trong trường hợp giấy phép lái xe hết hạn

Người thi lại bằng lái xe trong trường hợp bằng lái xe hết hạn lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, hồ sơ bao gồm:

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe theo mẫu.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe

(Khoản 1 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

4.2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lái xe

* Hồ sơ đề nghị cấp lại bằng lái xe trong trường hợp bằng lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe

- Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định, cư ở nước ngoài).

* Nơi nộp hồ sơ: Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, người lái xe gửi 01 bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình, bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

* Thời hạn cấp lại giấy phép lái xe: Sau thời gian 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại giấy phép lái xe.

(Khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,838

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn