Lương trợ lý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng ngang thứ trưởng

01/10/2021 11:43 AM

Bộ Chính trị ban hành Quyết định 30-QĐ/TW năm 2021 về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký.

Lương trợ lý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng ngang thứ trưởng

Lương trợ lý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng ngang thứ trưởng

Theo đó, các chức vụ lãnh đạo được sử dụng trợ lý gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các chức vụ lãnh đạo được sử dụng thư ký, ngoài các chức vụ nêu trên còn có: Ủy viên Trung ương; Bộ trưởng và tương đương; Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

Cũng theo quy định này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng không quá 4 trợ lý. Thường trực Ban Bí thư được sử dụng không quá 3 trợ lý. Ủy viên Bộ Chính trị được sử dụng không quá 2 trợ lý.

Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội được sử dụng 1 trợ lý.

Trong trường hợp cần thiết, nếu có nhu cầu sử dụng số lượng trợ lý nhiều hơn quy định thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Lương, chế độ với chức danh trợ lý

Trợ lý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư: Được hưởng lương và chính sách, chế độ tương đương thứ trưởng.

Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội: Được hưởng lương và chính sách, chế độ tương đương tổng cục trưởng.

Quyết định 30-QĐ/TW có hiệu lực từ ngày 19/8/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn