Chi tiết lộ trình tổ chức tiêm vắc xin mũi 2 từ 01/9-15/9 tại TP HCM

04/09/2021 18:13 PM

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa banh hành Công văn 6312/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 01/9 đến 15/9.

Theo đó, lộ trình tổ chức tiêm vắc xin từ 01/9-15/9 tại TP HCM cụ thể như sau:

Ngày tiêm

Mũi 1

Mũi 2

Astra Zeneca (8-12 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 20/6 đến ngày 15/7)

Moderna (4 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 01/8 đến ngày 15/8)

Pfizer (3 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 11/8 đến ngày 25/8)

Sinopharm (3 tuần) (Người đã tiêm mũi 1 từ ngày 13/8 đến ngày 23/8)

Tổng

680,000

703,641

446,118

24,913

859,171

01-09-21

45,000

26,747

5,183

1,067

 

02-09-21

45,000

34,429

4,896

2,018

 

03-09-21

45,000

54,041

9,643

1,168

26,760

04-09-21

45,000

61,937

6,625

1,446

33,363

05-09-21

45,000

21,207

15,730

1,111

65,599

06-09-21

45,000

22,121

13,983

936

83,525

07-09-21

45,000

28,045

37,793

1,023

100,746

08-09-21

45,000

39,346

56,330

1,405

111,594

09-09-21

45,000

41,612

74,019

962

124,072

10-09-21

45,000

33,283

90,617

1,531

130,356

11-09-21

46,000

57,312

43,240

1,497

81,481

12-09-21

46,000

65,656

38,607

1,127

55,591

13-09-21

46,000

70,879

22,179

2,498

17,831

14-09-21

46,000

68,410

16,534

4,595

13,003

15-09-21

46,000

78,616

10,739

2,529

15,250

 
Trong đó, nguyên tắc tiêm như sau:

- Tiếp tục tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi sinh sống trên địa bàn Thành phố chưa được tiêm để đảm bảo độ bao phủ vắc xin.

- Tiêm mũi 2 cho những người đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vắc xin:

+ Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca trong khoảng thời gian từ ngày 20/6 đến ngày 15/7 (08-12 tuần).

+ Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna trong khoảng thời gian từ ngày 01/8 đến ngày 15/8 (04 tuần).

+ Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer trong khoảng thời gian từ ngày 11/8 đến ngày 25/8 (03 tuần).

+ Những người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Vero Cell trong khoảng thời gian từ ngày 13/8 đến ngày 25/8 (03-04 tuần).

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo độ bao phủ vắc xin cho người dân của địa phương, đặc biệt là cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu chống dịch của địa phương.
 
Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn