Không kiểm tra những nội dung được tinh giản đối với học sinh trung học

28/08/2021 08:36 AM

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Không kiểm tra những nội dung được tinh giản đối với học sinh trung học (ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ GD&ĐT hướng dẫn về việc kiểm tra, đánh giá học sinh trung học như sau:

- Các nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông;

- Không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. 

- Đối với một số môn học, hoạt động giáo dục lớp 6, Bộ GDĐT hướng dẫn rõ các yêu cầu trong kiểm tra đánh giá. Theo đó, môn Lịch sử và Địa lí sẽ chọn 02 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kì. Bài kiểm tra, đánh giá định kì gồm nội dung của 02 phân môn này theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 02 phân môn, tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

- Môn Nghệ thuật bao gồm 02 nội dung Âm nhạc và Mĩ thuật. Mỗi nội dung chọn 01 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì. Bộ GDĐT khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì môn học này thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét. Kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kì được đánh giá mức Đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được đánh giá mức Đạt.

- Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương, giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với nội dung đó. Bộ GDĐT khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Hiệu trưởng giao cho một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 02 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định.

- Cơ sở giáo dục cần thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến theo quy định, bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 846

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn