Báo cáo số lượng công chức có mặt theo danh sách trả lương

15/04/2021 11:30 AM

Ngày 14/4/2021, Bộ Nội vụ có Công văn 1568/BNV-TCBC về việc báo cáo số lượng công chức.

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo số lượng công chức

Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo số lượng công chức (Ảnh minh họa)

Để có căn cứ báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kết quả thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015; Nghị quyết 18-NQ/TWNghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu cụ thể về số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao và số công chức thực tế có mặt theo danh sách trả lương (có xác nhận của cơ quan BHXH). Cụ thể như sau:

- Biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao:

+ Năm 2015: ........ biên chế;

+ Năm 2021: ........ biên chế.

- Số công chức có mặt tại thời điểm ngày 31/03/2021:

+ Số công chức có mặt: ........ người;

+ Số biên chế công chức chưa sử dụng: ........ biên chế và nêu rõ lý do chưa sử dụng.

Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/4/2021 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 700

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn