Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Bộ Tư pháp: Rà soát, xử lý sai phạm trong tuyển dụng công chức, VC

17/11/2020 11:43 AM

Ngày 16/11/2020, Bộ Tư pháp có Công văn 4257/BTP-TCCB về thực hiện rà soát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Tư pháp: Rà soát, xử lý sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức

Bộ Tư pháp: Rà soát, xử lý sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức (Ảnh minh họa)

Cụ thể, thực hiện Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và Công văn 592-CV/BCSĐ ngày 27/4/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Kết luận 71-KL/TW, Bộ Tư pháp đề nghị:

- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai, thực hiện rà soát, x lý các trưng hp sai phm (nếu có) trong công tác tuyn dng công chc, viên chc của đơn vị theo các nội dung quy định tại Kết luận 71-KL/TW và Hướng dẫn 2965/HD-BNV.

- Các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Kết quả rà soát và xử lý của đơn vị đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 13/12/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,151

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn