Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4257/BTP-TCCB 2020 thực hiện rà soát công tác tuyển dụng cán bộ công chức viên chức

Số hiệu: 4257/BTP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đỗ Kiên
Ngày ban hành: 16/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4257/BTP-TCCB
V/v thực hiện rà soát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục.

Thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 592-CV/BCSĐ ngày 27/4/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Kết luận số 71-KL/TW, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai, thực hiện rà soát, xử lý các trường hợp sai phạm (nếu có) trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức của đơn vị theo các nội dung quy định tại Kết luận và Hướng dẫn nêu trên.

Bộ Tư pháp đề nghị các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Kết quả rà soát và xử lý của đơn vị đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 13 tháng 12 năm 2020.

(Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và gửi qua hệ thống quản lý văn bản điện tử của các đơn vị).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Vụ trưởng Vụ TCCB (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đỗ Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4257/BTP-TCCB ngày 16/11/2020 về thực hiện rà soát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.409

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!