Đề xuất bổ sung điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

08/05/2019 11:43 AM

Hiện hành, Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định có 03 điều kiện để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, đề xuất bổ sung thêm một số điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp.

Như vậy, dự kiến điều kiện để thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

- Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Không làm tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo về tài chính thuộc phạm vi quản lý và không làm tăng tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định của Đảng và của pháp luật;

- Tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu);

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có trụ sở ở nước ngoài: Ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên thì cần đáp ứng một số điều kiện đặc thù sau:
+ Phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước;

+ Có thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước sở tại về việc thành lập và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn