Phương thức và thời điểm cán bộ, công chức phải kê khai tài sản

12/12/2018 08:58 AM

Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (có hiệu lực từ 01/07/2019) với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có phương thức và thời điểm kê khai tài sản của cán bộ, công chức.

Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)

Theo đó, việc kê khai tài sản thu nhập được thực hiện theo 03 phương thức:

- Kê khai lần đầu: áp dụng đối với cán bộ, công chức; Sĩ quan; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước 31/12/2019.

- Kê khai bổ sung: áp dụng đối với người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động tài sản, thu nhập.

- Kê khai hàng năm: áp dụng đối với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên; Người làm công tác cán bộ, quản lý tài sản công,... Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12.

Với quy định mới quan trọng này sẽ góp phần vào việc phòng chống tham nhũng một cách hiệu quả.

Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 20072012 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,631

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn