Giảm 20-50% nhiều loại phí, lệ phí lĩnh vực xây dựng, du lịch, tài nguyên nước

06/05/2020 08:13 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành 3 thông tư (34/2020/TT-BTC, 35/2020/TT-BTC, 36/2020/TT-BTC) quy định giảm phí, lệ phí từ 20 - 50% trong các lĩnh vực xây dựng, du lịch, tài nguyên nước.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Giảm 50% một số loại phí, lệ phí lĩnh vực xây dựng

Theo Thông tư 34/2020/TT-BTC, mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí lĩnh vực xây dựng được giảm 50% từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020: 

- Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 172/2016/TT-BTC);

- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở (quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 209/2016/TT-BTC);

- Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 210/2016/TT-BTC). 

Giảm 50% một số loại phí, lệ phí lĩnh vực du lịch

Theo Thông tư 35/2020/TT-BTC, mức thu, nộp một số loại phí được giảm 50% từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020:

- Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (khoản 1 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC); 

- Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại) (khoản 2 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC). 

Giảm từ 20-30% một số loại phí lĩnh vực tài nguyên nước

Theo Thông tư 36/2020/TT-BTC, giảm mức thu, nộp một số loại phí lĩnh vực tài nguyên nước như sau: 

- Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện sẽ nộp phí bằng 80% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 270/2016/TT-BTC.

- Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn sẽ nộp phí bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 197/2016/TT-BTC.

Các Thông tư 34/2020/TT-BTC, 35/2020/TT-BTC, 36/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 5/5/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,631

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn