Được thỏa thuận kéo dài thời hạn gửi tiền vào ngày đến hạn

16/01/2019 16:24 PM

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 về tiền gửi có kỳ hạn.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo Thông tư 49/2018/TT-NHNN, việc kéo dài thời hạn gửi tiền vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng tại thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

Đối với người không cư trú là tổ chức, cá nhân nước ngoài và người cư trú là cá nhân nước ngoài, thỏa thuận kéo dài thời hạn gửi tiền phải phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

Trường hợp không đủ điều kiện để kéo dài thời hạn gửi tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 9, vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn, tổ chức tín dụng chuyển gốc và lãi (nếu có) vào tài khoản thanh toán của khách hàng.

Đối với khoản tiền gửi có kỳ hạn thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn gửi tiền.

Trường hợp tại thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn có nội dung kéo dài thời hạn gửi tiền nhưng đối tượng và thời hạn gửi tiền không phù hợp với quy định tại Điều 3 và khoản 5 Điều 5 Thông tư này, tổ chức tín dụng và khách hàng không được kéo dài thời hạn gửi tiền.

Thông tư 49/2018/TT-NHNN chính thức có hiệu lực từ ngày 05/7/2019 và sửa đổi một số điều của Thông tư 16/2015/TT-NHNN ngày 01/8/2014.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,471

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn