Thời Sự Pháp Luật >> Nhà đất

  • Giữ ổn định 3,5 triệu héc ta đất trồng lúa trong thời kỳ 2021-2030 14:48 | 13/11/2021
  • Sáng 13-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, với tổng số 473/460 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 92,18% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).
Tin đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn