Nguyên tắc sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động

18/01/2022 16:21 PM

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động,...

Nguyên tắc sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động

Nguyên tắc sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động (Ảnh minh họa)

Theo Điều 5 Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH, nguyên tắc sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

Học viên được tham gia sát hạch nếu bảo đảm tham gia tối thiểu 80% thời gian khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá theo chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH.

Hình thức, nội dung sát hạch đối với khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động

- Sát hạch lý thuyết: học viên làm bài sát hạch trên giấy theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.

- Sát hạch xử lý tình huống: Học viên bốc thăm và trình bày 01 tình huống giả định trong quá trình đánh giá trước hội đồng sát hạch trong thời gian không quá 20 phút/học viên.

- Tổng số điểm tối đa là 100 điểm, trong đó:

+ Điểm sát hạch lý thuyết tối đa là 60 điểm.

+ Điểm sát hạch xử lý tình huống tối đa là 40 điểm.

+ Tổng số điểm đạt yêu cầu là 70 điểm, trong đó điểm lý thuyết phải đạt ít nhất là 30 điểm, điểm xử lý tình huống ít nhất là 20 điểm.

Học viên tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động được sát hạch lý thuyết và sát hạch xử lý tình huống lần 2 nếu kết quả sát hạch lần 1 không đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả sát hạch lần 2 vẫn không đạt yêu cầu, học viên phải tham gia lại khóa bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu.

Ngoài ra, đối tượng tham gia sát hạch được miễn, giảm nội dung trong trường hợp:

- Người có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật thì được miễn toàn bộ nội dung bồi dưỡng.

- Người có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng chính sách, pháp luật thuộc các chuyên ngành khác thì được giảm nội dung bồi dưỡng tại điểm a, b khoản 1 Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH.

Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022.

Nhật Anh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn