Mức hỗ trợ cho NLĐ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước từ 21/02/2022

06/01/2022 15:46 PM

Chính phủ ban hành Quyết định 40/2021/QĐ-TTg trong đó quy định mức hỗ trợ cho NLĐ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước từ ngày 21/02/2022.

Mức hỗ trợ cho NLĐ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước từ 21/02/2022

Mức hỗ trợ cho NLĐ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước từ 21/02/2022 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, các mức hỗ trợ cho người lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước như sau:

(1) Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài. (Điều 10 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg)

Mức hỗ trợ: từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng/trường hợp.

(Hiện nay, mức hỗ trợ là 5.000.000 đồng/trường hợp)

(2) Hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài. (Điều 14 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg)

Mức hỗ trợ: 40.000.000 đồng/trường hợp.

(Hiện nay, mức hỗ trợ cho thân nhân của người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài là 10.000.000 đồng/trường hợp)

(3) Trường hợp người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng. (Điều 11 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg)

Mức hỗ trợ: từ 7.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/trường hợp.

(4) Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài. (Điều 12 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg)

Mức hỗ trợ: từ 7.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/trường hợp.

(5) Trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Điều 13 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg)

+ Hỗ trợ người lao động chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí giải quyết vụ việc:

Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí nhưng tối đa 50.000.000 đồng/vụ việc; trường hợp vụ việc liên quan đến nhiều người lao động, mức hỗ trợ tối đa 100.000.000 đồng/vụ việc.

+ Hỗ trợ thuê chỗ ở tạm thời cho người lao động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà người lao động không được bố trí chỗ ở:

Mức hỗ trợ bằng 100% chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ thuê chỗ ở cho người lao động.

(6) Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người lao động. (Điều 15 Quyết định 40/2021/QĐ-TTg)

Người lao động phải về nước trước hạn theo các trường hợp (1), (3), (4) có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống.

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/tháng, tối đa 06 tháng/người/khóa học.

Hiện nay, Quyết định 144/2007/QĐ-TTg không quy định các mức hỗ trợ (3), (4), (5), (6) mà chỉ quy định hỗ trợ cho một số trường hợp rủi ro khách quan khác do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản lý quỹ nhưng không quá 5.000.000 đồng/trường hợp.

Quyết định 40/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/02/2022 và thay thế Quyết định 144/2007/QĐ-TTg.

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,532

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn