Dừng đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ hưu trí, tử tuất với nhiều đối tượng

01/07/2021 21:37 PM

Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19 , trong đó, có chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Dừng đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ hưu trí, tử tuất trong 6 tháng cho nhiều đối tượng

Dừng đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ hưu trí, tử tuất trong 6 tháng cho nhiều đối tượng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì:

Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Hiện hành, theo Luật BHXH 2014, mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ hưu trí, tử tuất như sau:

- Người lao động đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất

- Người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng 14% quỹ tiền lương đóng BHXH.

>>Xem thêm: Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ, BNN bằng 0% đến 30/6/2022

Nghị quyết 68/NQ-CP được ban hành ngày 01/7/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 53,114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn