Từ 01/7/2021: Làm căn cước công dân gắn chíp ở đâu?

29/06/2021 09:35 AM

Từ ngày 01/7/2021, quy định về nơi làm căn cước công dân gắn chíp (CCCD gắn chíp) được thực hiện theo Thông tư 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021.

nơi làm căn cước công dân gắn chíp

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCA thì công dân có thể :

Cách 1: Trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Như vậy, theo quy định mới công dân có thể làm CCCD tại nơi tạm trú.

Cơ quan công an có thẩm quyền bao gồm:

+ Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện

+  Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp tỉnh

+ Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an với những trường hợp cần thiết do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

Để thuận tiện thì công dân đến Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện hoặc tại các điểm lưu động nếu được thông báo. Trường hợp người già yếu, bệnh tật, ốm đau không thể đi lại. thfi đề nghị cơ quan cấp căn cước công dân tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân tại chỗ ở

Cách 2: Đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an để hẹn lịch trước.

Công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị.

Trường hợp công dân kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu thông tin của công dân chưa có hoặc có sai sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin khi đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Quý Nguyễn

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn