Mức phạt hành chính trong bảo vệ môi trường đất từ 10/7/2021

25/05/2021 14:36 PM

Ngày 24/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Mức phạt hành chính trong bảo vệ môi trường đất từ 10/7/2021 (ảnh minh họa)

Theo đó, tại Khoản 25 Điều 1 Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi quy định về xử phạt hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đất như sau:

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi: không thực hiện việc điều tra, đánh giá chi tiết khu vực đất bị ô nhiễm theo quy định trong trường hợp gây ra ô nhiễm môi trường.

(Hiện hành, mức phạt này áp dụng đối với hành vi: không thực hiện quan trắc chất lượng môi trường đất định kỳ và báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở xử lý chất thải; khai thác khoáng sản; sản xuất hóa chất và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng hóa chất độc hại).

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi: không lập phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp tỉnh xem xét, theo dõi, giám sát theo quy định trong trường hợp gây ra ô nhiễm môi trường.

(Hiện hành, mức phạt này áp dụng đối với hành vi: không thực hiện biện pháp kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất tại cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ).

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi: không thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm theo quy định trong trường hợp gây ra ô nhiễm môi trường.

(Hiện hành, mức phạt này áp dụng đối với hành vi: không đánh giá chất lượng môi trường đất, không công bố thông tin giữa các đối tượng sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ sở xử lý chất thải; khai thác khoáng sản; sản xuất hóa chất và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng hóa chất độc hại).

So với hiện hành, Nghị định 55/2021/NĐ-CP không còn quy định xử phạt đối với các hành vi sau:

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi: không có xác nhận chất lượng đất phù hợp với mục đích sử dụng là đất ở, đất thương mại của cơ quan có thẩm quyền khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ sở lý chất thải; khai thác khoáng sản; sản xuất hóa chất và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng hóa chất độc hại.

- Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi: không công khai chất lượng môi trường đất tại các khu vực bị ô nhiễm hóa chất độc hại cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị định 55/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2021.

Xuân Khoa

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,368

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn