Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn BLLĐ về lao động chưa thành niên

02/03/2021 15:50 PM

Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.

Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn BLLĐ về lao động chưa thành niên

Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn BLLĐ về lao động chưa thành niên

Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều khoản của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên:

- Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc theo quy định tại khoản 4 Điều 15;

- Danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 đến chưa đủ 15 tuổi được làm theo quy định tại khoản 3 Điều 143;

- Danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể làm thêm giờ, làm việc vào ban đên theo quy định tại khoản 2 Điều 146;

- Danh mục công việc, nơi làm việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên theo quy định tại khoản 3 Điều 147.

Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/3/2021 và thay thế Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,196

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn