10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm

14/02/2021 08:12 AM

Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2020/TT-BYT về 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm.

Ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm

Ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm (Ảnh minh họa)

Ban hành kèm theo Thông tư này 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm, bao gồm:

- QCVN 4-24:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Calci cyclamut;

- QCVN 4-25:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Natri cyclamat;

- QCVN 4-26:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Calci saccharin;

- QCVN 4-27:2020/BYT - Ọuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Kali saccharin;

- QCVN 4-28:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Natri saccharin;

- QCVN 4-29:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Sucralose;

- QCVN 4-30:2020/BYT - Ọuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Alitam;

- QCVN 4-31:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm muối Aspartam-accsulfam;

- QCVN 4-32:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Siro polyglycitol;

- QCVN 4-33:2020/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Siro sorbitol.

Thông tư 31/2020/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn