Bãi bỏ một số VBQPPL về đất đai, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường từ 16/02/2021

12/01/2021 14:41 PM

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2020/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

Bãi bỏ một số VBQPPL về đất đai, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường

Bãi bỏ một số VBQPPL về đất đai, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 13 văn bản quy phạm pháp luật (lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tài nguyên – môi trường,…), cụ thể:

- Thông tư liên tịch 62/2000/TTLT-BNN-TCĐC ngày 06/06/2000 hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp;

- Quyết định 67/2002/QĐ-BNN ngày 16/7/2002 ban hành quy định tạm thời các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với giống vật nuôi;

- Quyết định 69/2004/QĐ-BNN ngày 03/12/2004 ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu;

- Quyết định 79/2005/QĐ-BNN ngày 05/12/2005 ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm;

- Quyết định 35/2008/QĐ-BNN ngày 15/02/2008 ban hành quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ;

- Quyết định 53/2008/QĐ-BNN ngày 21/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nghiêm cấm hành vi đưa nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm cá tươi đông lạnh nhằm gian lận thương mại;

- Thông tư 61/2000/TT/BNN-KH ngày 06/6/2000 hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại;

- Thông tư 03/2006/TT-BTS ngày 12/4/2006 hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Thông tư 55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014 hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

- Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

- Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

- Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

- Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2017 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Thông tư 19/2020/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/02/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,052

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn