Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2021

18/12/2020 07:47 AM

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công áp dụng từ 17/01/2021 được quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế (Mẫu số 20-ĐK-TCT).

Tờ khai người phụ thuộc

nh chụp một phần mẫu tờ khai

**Lưu ý:

- Khi điền tờ khai, cá nhân chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu "Đăng ký thuế" hoặc "Thay đổi thông tin đăng ký thuế" tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đồi thông tin đăng ký thuế.

- Ngoài ra, đối với cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập (ủy quyền thực hiện thủ tục cho cơ quan chi trả thu nhập) thì dùng mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp (Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT).

- Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh hiện hành quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 sẽ hết hiệu lực sử dụng vào ngày 17/01/2021.

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc

=>> Xem tại đây: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2021.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 156,111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn