Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Bỏ quy định khi khen thưởng phải có tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

10/11/2020 15:00 PM

Ngày 09/11/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 5/2020/TT-BNV bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng.

Bỏ quy định khi khen thưởng tập thể phải có tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bỏ quy định khi khen thưởng tập thể phải có tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Ảnh minh họa)

Cụ thể, bãi bỏ quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV:

"Điều 2. Quy định chung về khen thưởng

...

7. Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

..."

Hiện nay, Luật Thi đua, khen thưởng không quy định nội dung này, nên việc ban hành Thông tư 05/2020/TT-BNV bãi bỏ quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV là hợp lý.

Thông tư 5/2020/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 09/11/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,840

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn