Số lượng cán bộ, công chức cấp xã tại Hà Nội

08/09/2020 17:07 PM

UBND TP.Hà Nội ban hành Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã tại Hà Nội

Ảnh chụp một phần Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định số lượng cán bộ, công chức cp xã ti Hà Ni

Theo đó quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn như sau:

- Đối với phường:

+ Phường loại 1: Bố trí tối đa 23 người, trong đó cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 13 người;

+ Phường loại 2: Bố trí tối đa 21 người, trong đó cán bộ không quá 9 người, công chức không quá 12 người;

+ Phường loại 3: Bố trí tối đa 19 người, trong đó cán bộ không quá 9 người, công chức không quá 10 người. Phường thuộc thị xã Sơn Tây có chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thì số lượng cán bộ bố trí tăng 1 người, số lượng công chức bố trí giảm đi 1 người.

- Đối với xã, thị trấn:

+ Xã, thị trấn loại 1: Bố trí tối đa 22 người, trong đó, cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 11 người;

+ Xã, thị trấn loại 2: Bố trí tối đa 20 người, trong đó cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 9 người;

+ Xã, thị trấn loại 3: Bố trí tối đa 18 người, trong đó cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 8 người.

Quyết định cũng quy định rõ về cơ cấu công chức đối với từng chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự; Tài chính - Kế toán; Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường; Văn hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch.

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 17/9/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,802

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn