Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên giáo viên đến khi có hướng dẫn mới

21/07/2020 08:36 AM

Ngày 10/7/2020, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có Công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB trả lời chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

tiếp tục chi trả phụ cấp thâm niên đến khi có hướng dẫn mới

Tiếp tc chi tr ph cp thâm niên giáo viên đến khi có hưng dn mi (Ảnh minh họa)

Cụ thể, trả lời Công văn 2095/GDĐT-TC ngày 6/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục có ý kiến như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP; Hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011; Sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015.

Liên quan đến ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng như một số Sở Giáo dục và Đào tạo trong toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 2446/BGDĐT ngày 6/7/2020 báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo (Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

Hiện tại, chính sách tiền lương và phụ cấp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, các chính sách về chế độ tiền lương (trong đó có chế độ phụ cấp thâm niên) đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành cho đến khi có các quy định, hướng dẫn mới của Chính phủ.

Công văn 977/NGCBQLGD-CSNGCB được ban hành ngày 10/7/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn