18 điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

01/11/2019 08:52 AM

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4409/TCT-KK ngày 30/10/2019 giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử (GDĐT) trong lĩnh vực thuế.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, có 18 điểm mới tại Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, đơn cử như:

- Sửa đổi, bổ sung một số giải thích từ ngữ được hướng dẫn tại khoản 4, khoản 6 và khoản 7 Điều 3 Thông tư 110/2015/TT-BTC.

+ Bổ sung giải thích: Tài khoản giao dịch thuế điện tử bao gồm 01 tài khoản chính và tối đa không quá 10 tài khoản phụ. Tài khoản chính được cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế sau khi người nộp thuế đăng ký giao dịch với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Thông tư 110/2015/TT-BTC. Tài khoản phụ do người nộp thuế đăng ký thông qua tài khoản chính để phân quyền thực hiện cho từng dịch vụ.

(Trước đây, chỉ quy định về tài khoản giao dịch thuế điện tử, chưa có quy định về tài khoản chính, tài khoản phụ).

+ Gộp nội dung giải thích về "Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế" và "Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN" thành "Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế" và sửa đổi phù hợp với quy định tại Nghị định 165/2018/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung quy định Chứng từ điện tử đã hướng dẫn tại khoản 3 Điều  7 Thông tư 110/2015/TT-BTC.

Cụ thể, bổ sung và quy định rõ hơn về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, sửa đổi chứng từ điện tử, chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại để phù hợp với quy định của Nghị định 165/2018/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử đã hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 110/2015/TT-BTC.

+ Bổ sung quy định rõ hơn về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế) và căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử theo Luật Quản lý thuế và xử lý hành vi chậm nộp, không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế; hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Trước đây chưa có quy định cụ thể về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử).

+ Sửa đổi quy định về ngày nộp thuế điện tử tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 110/2015/TT-BTC để phù hợp với quy định tại Thông tư 84/2016/TT-BTC.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 4409/TCT-KK ngày 30/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,365

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn