Các cơ quan hành chính TP.HCM được sắm 1.070 xe ô tô chuyên dùng

10/08/2019 08:56 AM

Ngày 07/8/2019, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và quận huyện trên địa bàn.

Theo đó, số lượng xe ô tô chuyên dùng được quy định chi tiết tại Phụ lục 1, trong đó: 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố: 285 xe;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận - huyện: 785 xe.

Chủng loại và mức giá xe ô tô chuyên dùng được quy định chi tiết tại Phụ lục 2, cụ thể:

STT

Chủng loại xe ô tô chuyên dùng

Mức giá tối đa

1

Xe ô tô tải

 

 

- Tải trọng dưới 1 tấn

500.000.000 đồng

 

- Tải trọng từ 1 tấn đến 1,5 tấn

600.000.000 đồng

 

- Tải trọng từ 1,6 tấn đến 2,5 tấn

650.000.000 đồng

 

- Tải trọng từ 2,6 tấn 3,5 tấn

900.000.000 đồng

 

- Tải trọng từ 3,6 tấn đến 4,5 tấn

1.100.000.000 đồng

2

Xe ô tô bán tải

1.200.000.000 đồng

3

Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi

 

 

- Xe từ 17 chỗ ngồi đến 24 chỗ ngồi

1.600.000.000 đồng

 

- Xe từ 25 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi

1.800.000.000 đồng

 

- Xe từ 31 chỗ ngồi đến 45 chỗ ngồi

2.000.000.000 đồng

4

Xe ô tô có cấu tạo đặc biệt; xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng; xe ô tô được gắn bin hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe phát thanh, truyền hình lưu động; xe thư viện số lưu động; xe sân khấu lưu động; xe ô tô phun nước; xe ô tô cần cẩu; xe quét rác và hút bụi đường;....)

Theo giá thị trường

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2019 và bãi bỏ Quyết định 490/QĐ-UBND ngày 05/02/2016, Quyết định 4819/QĐ-UBND ngày 09/9/2017 và Quyết định 1228/QĐ-UBND ngày 29/3/2018.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,605

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn