06 giải pháp phòng, chống bạo lực học đường năm 2019

12/07/2019 13:43 PM

Đây là nội dung quan trọng trong Kế hoạch 588/KH-BGDĐT về phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, Kế hoạch đã đưa ra 06 giải pháp phòng, chống bạo lực học đường như sau:

- Tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường.

- Tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục.

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.

- Hoàn thiện thể chế triển khai công tác phòng, chống bạo lực học đường.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 588/KH-BGDĐT ngày 10/7/2019.

Phạm Hồng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 66,506

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn