Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Dân kế toán, nhân sự cần làm các việc này trong tháng 01/2019

24/12/2018 08:46 AM

Trong tháng 01/2019, dân kế toán, nhân sự cần làm các việc quan trọng sau đây.

>> File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với NLĐ từ 01/01/2019

>> Lịch nộp các loại tờ khai thuế, lệ phí môn bài năm 2019

Toàn văn file word văn bản pháp luật liên quan

Văn bản

Thời hạn

Công việc cần làm

Căn cứ pháp lý

Trước ngày 03/01/2019

Thông báo về tình hình biến động lao động

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.

Hạn cuối là ngày 21/01/2019

Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng

Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng

Điểm a Khoản 3 Điều 10 và Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

 

Điều 27 Thông tư 39/2014 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.

Hạn cuối là ngày 31/01/2019

Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng

Khoản 1 Điều 7 của Quy trình kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

Đóng kinh phí công đoàn, dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn.

Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.

 

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,491

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn