Quy định mới về kiểm toán độc lập có hiệu lực từ 07/11/2018

17/11/2018 08:55 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật tiếp điểm mới về kế toán, kiểm toán bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 11/2018.

Toàn văn File Word văn bản kế toán, kiểm toán liên quan

Kiểm toán độc lập

V. Quy định mới về kiểm toán độc lập

6. Theo đó, quy định về thành viên là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tại Điều 6 Nghị định 17/2012/NĐ-CP có sự thay đổi như sau:

Bãi bỏ nội dung “Thành viên là tổ chức phải cử một người làm đại diện cho tổ chức vào Hội đồng thành viên. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên và phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán mà tổ chức tham gia góp vốn”.

7. Cắt giảm điều kiện với doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới

Cụ thể, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài chỉ cần đủ các điều kiện sau đây sẽ được đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới:

- Được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

- Có ít nhất 5 (năm) kiểm toán viên được Bộ Tài chính Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, trong đó có người đại diện theo pháp luật;

- Có vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ vào cuối năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam;

- Ký quỹ bắt buộc số tiền tương đương vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 17/2012 tại một ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng này cam kết thanh toán trong trường hợp trách nhiệm của các hợp đồng kiểm toán cung cấp dịch vụ qua biên giới tại Việt Nam vượt quá mức ký quỹ bắt buộc.

Như vậy, đã bỏ 03 điều kiện so với quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 17/2012.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Điều 3 của Nghị định 151/2018/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/11/2018).

>> Xem tiếp Phần cuối Tại đây

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,880

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn