Một số điểm mới đáng chú ý về hóa đơn điện tử

19/11/2018 08:48 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật phần cuối điểm mới về kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 11/2018.

Toàn văn File Word văn bản kế toán, kiểm toán liên quan

Hóa đơn điện tử

VI. Hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/11/2018, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, có nhiều nội dung mới quan trọng, đơn cử như sau:

8. Các trường hợp được miễn phí sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp;

- Hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này;

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh và quy định của Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

- Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.

9. Quy định về chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy (Xem chi tiết tại đây).

10. 07 biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử (Xem chi tiết tại đây).

11. Mốc thời gian cần biết về việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử (Xem chi tiết tại đây).

12. Các bước xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót (Xem chi tiết tại đây).

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,208

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn