Chính sách mới về kế toán có hiệu lực từ ngày 07/11/2018

16/11/2018 09:10 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật tiếp điểm mới về kế toán, kiểm toán bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ tháng 11/2018.

Toàn văn File Word văn bản kế toán, kiểm toán liên quan

kế toán

Điều 2 của Nghị định 151/2018/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2018) đã bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến dịch vụ kế toán qua biên giới tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

III. Đơn giản hóa điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

4. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài chỉ cần có đủ các điều kiện sau đây sẽ được đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới:

- Được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

- Có ít nhất 02 người được Bộ Tài chính Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài.

Như vậy, đã bỏ 03 điều kiện so với quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định 174/2016.

IV. Cắt giảm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới

5. Theo đó, loại bỏ “Bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài đóng trụ sở chính về việc không vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán và quy định pháp luật khác của nước ngoài trong thời hạn 3 năm trước thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới” và “Tài liệu chứng minh về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các kế toán viên hành nghề tại Việt Nam” trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam. Cụ thể, hồ sơ sau khi cắt giảm chỉ còn:

- Tài liệu chứng minh về việc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính cấp cho các kế toán viên hành nghề trong đó có người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

>> Xem tiếp Phần 3 Tại đây

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn