Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Toàn bộ chế độ kế toán DN, hành chính, sự nghiệp áp dụng từ 2018

10/11/2017 08:38 AM

Nhằm giúp quý thành viên thuận tiện trong việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp (DN), hành chính, sự nghiệp trong năm 2018; sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT hệ thống lại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán DN, hành chính, sự nghiệp.

Toàn văn File Word Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán DN, hành chính, sự nghiệp áp dụng trong năm 2018

Chế độ kế toán

STT

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán DN của Bộ Tài chính.

05/02/2015

2

Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 128 Thông tư 200.

14/7/2015

3

Thông tư 177/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

01/01/2016

4

Thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 200.

21/03/2016

5

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán DN nhỏ và vừa.

01/01/2017

6

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

24/11/2017

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 48,667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn