Quốc hội thông qua ba luật và hai nghị quyết

19/06/2017 17:40 PM

Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua ba luật và hai nghị quyết bao gồm Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi), Luật thủy lợi và Luật Du lịch (sửa đổi), và các Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các đại biểu Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 với 454 đại biểu tán thành trong số 461 đại biểu tham gia biểu quyết, tương đương với tỷ lệ 92,46%. Có 1,02% tổng số đại biểu không tán thành và 0,41% đại biểu không biểu quyết.

Kết quả biểu quyết Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Phó Tổng thư ký Quốc hội Đinh Bộ Lĩnh đọc Dự thảo Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thông qua Nghị quyết này với 403 đại biểu tán thành trong số 449 đại biểu tham gia, tương đương với 82,08%. Có 41 đại biểu không tán thành và năm đại biểu không tham gia biểu quyết.

Nghị quyết quyết nghị tách nội dung dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, gọi là Dự án thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày được Quốc hội thông qua.

Kết quả biểu quyết Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết này nêu rõ một số nội dung chủ yếu như nguồn vốn thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy mô mô công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án…

Cũng trong buổi chiều 19-6, Quốc hội đã thông qua ba dự án Luật.

Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) được thông qua với tỷ lệ 82,08%, 403 trong số 449 đại biểu tham gia tán thành. Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) có thay đổi, chỉnh lý một số nội dung, trong đó có những nội dung quan trọng như chính sách của Nhà nước đối với chuyển giao công nghệ, các công nghệ cần khuyến khích, hạn chế, cấm chuyển giao, thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư, các biện pháp khuyến khích thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường KH&CN, Về quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ… Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-7-2018.

Kết quả biểu quyết Luật Thủy lợi.

Luật Thủy lợi được thông qua với tỷ lệ 93,08%, 457/459 đại biểu Quốc hội tán thành. Luật sửa đổi, chỉnh lý một số nội dung quan trọng trong đó có quy hoạch thủy lợi, đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi, dịch vụ, bảo vệ và trách nhiệm quản lý Nhà nước về công trình thủy lợi… Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2018.

Luật Du lịch (sửa đổi) được thông qua với tỷ lệ 98,21 đại biểu tán thành. Có 10 trong số 452 đại biểu tham gia không tán thành. Luật có sửa đổi một số nội dung, quy định cụ thể như nguyên tắc và chính sách phát triển du lịch, các hành vi bị cấm, bỏ quy định về đô thị du lịch, xác định các nguồn thu cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch… Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.

TUYẾT LOAN

Theo Nhân dân

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,883

Bài viết về

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn