Chính thức thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017

20/06/2017 15:29 PM

Chiều nay (ngày 20/6/2017), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (gọi gọn là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017).

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 chỉnh sửa những sai sót về mặt kỹ thuật cũng như sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để phù hợp với thực tiễn xã hội Việt Nam.

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 35,727

Bài viết về

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn