Quốc hội ban hành 3 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ ba

23/06/2017 10:49 AM

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành 3 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, gồm: Nghị quyết số 34/2017/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Nghị quyết số 35/2017/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018; Nghị quyết số 36/2017/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cụ thể, tại Nghị quyết số 34/2017/ QH14, Quốc hội quyết nghị: Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đổi tên dự án Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi) thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, tại kỳ họp thứ năm sẽ trình Quốc hội thông qua: Luật Hành chính công; Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)… và những dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư mà Quốc hội quyết định sẽ thông qua tại kỳ họp thứ năm (nếu có). Tại kỳ họp thứ sáu sẽ trình Quốc hội thông qua: Luật Dân số; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt…

Theo Nghị quyết số 35/2017/ QH14, Quốc hội quyết nghị, nội dung giám sát tại kỳ họp thứ năm sẽ xem xét các báo cáo: Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

Tại kỳ họp thứ sáu sẽ xem xét các báo cáo: Báo cáo công tác năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, của Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước; Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo. Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Kỳ họp cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn theo Nghị quyết số 85/2014/ QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội.

Nghị quyết số 36/2017/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Nghị quyết nêu rõ: Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đối với các ông: Ông Lê Hồng Quang, sinh ngày 23-11-1968, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày 18-7-1966, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Phong Thu

Theo Báo Hà Nội mới

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,201

Bài viết về

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn