Toàn văn 12 Luật mới được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Khóa XIV

08/07/2017 17:29 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật toàn văn 12 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV.

12 Luật mới

STT

Tên Luật

Ngày hiệu lực

1

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Xem bài viết liên quan:

>> Chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Ngày 01/01/2018

2

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Xem bài viết liên quan:

>> Quy định mới về Giấy phép, điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 01/01/2018

3

Luật Đường sắt 2017

Xem bài viết liên quan:

>> Quy định mới về đường sắt tốc độ cao 

Ngày 01/07/2018

4

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Xem bài viết liên quan:

>> Quy định mới về Hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Ngày 01/07/2018

5

Luật Thủy lợi 2017

Xem bài viết liên quan:

>> Trước khi xả lũ phải thông báo với chính quyền địa phương

Ngày 01/07/2018

6

Luật Du lịch 2017

Xem bài viết liên quan:

>> Thay đổi về Danh mục phí, lệ phí kể từ ngày 01/01/2018 

Ngày 01/01/2018

7

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Xem bài viết liên quan:

>> Thêm nhiều đối tượng được trợ giúp pháp lý từ ngày 01/01/2018

Ngày 01/01/2018

8

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Xem bài viết liên quan:

>> Cơ quan nhà nước phải chủ động xin lỗi khi gây oan sai

Ngày 01/07/2018

9

Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017

Xem bài viết liên quan:

>> Một số điểm mới nổi bật của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017

>> Quy định mới về Tội hiếp dâm có hiệu lực từ 01/01/2018

Ngày 01/01/2018

10

Luật Cảnh vệ 2017:

Xem bài viết liên quan:

>> Các trường hợp chiến sĩ cảnh vệ được quyền nổ súng

Ngày 01/07/2018

11

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

Xem bài viết liên quan:

>> 06 trường hợp được nổ súng vào đối tượng không cần cảnh báo 

Ngày 01/07/2018

12

Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 2017

Xem bài viết liên quan:

>> Cho phép sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh 

Ngày 01/01/2018

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,195

Bài viết về

Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn