Tiền lương của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng năm 2017

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật tiền lương của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ năm 2017.

Toàn văn bảng lương 2017 của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ
>> Bảng lương cán bộ chuyên trách cấp xã năm 2017
>> Cập nhật từ A đến Z lương và phụ cấp trong Quân đội, Công an 2017

Chính phủ

Chức danh

Tiền lương năm 2017

Từ ngày 01/01 đến 30/6/2017

Từ ngày 01/07  đến 31/12/2017

Thủ tướng Chính phủ

15.125.000 đồng

16.250.000 đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ

- 12.584.000 đồng (bậc 1)

- 13.310.000 đồng (bậc 2)

- 13.520.000 đồng (bậc 1)

- 14.300.000 đồng (bậc 2)

Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

- 11.737.000 đồng (bậc 1)

- 12.463.000 đồng (bậc 2)

- 12.610.000 đồng (bậc 1)

- 13.390.000 đồng (bậc 2)

Nội dung nêu trên được căn cứ vào các văn bản sau đây:

(i) Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

(ii) Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang của Chính phủ.

(iii) Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Quốc hội.

Thanh Hữu

71,706

tin noi bat

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Bình luận
4 lời bình
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác