TP.HCM: Hướng dẫn về chế độ với giáo viên hợp đồng do Sở GD&ĐT ký kết

24/06/2021 16:33 PM

Sở GD&ĐT TP.HCM có Công văn 1811/SGDĐT-TCCB ngày 21/6/2021 hướng dẫn đối với các trường hợp thuộc diện hợp đồng lao động do Sở GD&ĐT ký kết.

TP.HCM: Hướng dẫn về chế độ với giáo viên hợp đồng do Sở GD&ĐT ký kết

TP.HCM: Hướng dẫn về chế độ với giáo viên hợp đồng do Sở GD&ĐT ký kết (Ảnh minh họa)

Để kịp thời giải quyết chế độ đối với các trường hợp được Sở GD&ĐT tạo ký kết hợp đồng lao động trước đây, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

(1) Rà soát danh sách đội ngũ hợp đồng lao động do Sở GD&ĐT ký kết (đính kèm).

Trường hợp không có tên trong danh sách: đơn vị lập danh sách gửi về Sở GD&ĐT (Phòng Tổ chức cán bộ) kèm hồ sơ minh chứng để được bổ sung vào danh sách.

(2) Rà soát văn bằng, chứng chỉ, vị trí việc làm hiện đang đảm nhận và quá trình tham gia BHXH của từng cá nhân theo các tiêu chí sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác.

- Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn). (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP).

- Vị trí việc làm này đơn vị có nhu cầu và chưa có viên chức (người đã qua tuyển dung) phụ trách.

(3) Phân loại đối tượng và thực hiện hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp nào thỏa các điều kiện nêu tại mục (2) trên thì đơn vị lập hồ sơ gửi về Sở GD&ĐT Phòng Tổ chức cán bộ) để Sở GD&ĐT tổ chức sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức, thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị của đơn vị;

+ Danh sách đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức (mẫu đính kèm);

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu 2C (được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận) có xác nhận của đơn vị nơi công tác;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

+ Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác.

- Trường hợp nào không thỏa các điều kiện nêu trên thì Thủ trưởng đơn vị căn cứ nhu cầu thực tiễn của đơn vị và quy định của Bộ Luật Lao động 2019 đế: Chọn một trong hai phương án

+ Ký kết lại hợp đồng lao động kể từ tháng 7/2021 với mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo qui định của pháp luật.

+ Chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

Công văn 1811 và Phụ lục kèm theo

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn