Số lượng ĐBQH khóa XV dự kiến tại 63 tỉnh, TP trực thuộc trung ương

21/01/2021 09:53 AM

Ngày 11/01/2021, UBTVQH ban hành Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV nêu rõ tổng số ĐBQH khóa XV là 500 người; trong đó:

Dự kiến số lượng ĐBQH khóa XV

- Dự kiến phân bổ số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo nguyên tắc:

+ Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất là 03 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương;

+ Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số ĐBQH dự kiến được bầu là 500 đại biểu;

+ Bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất là 06 đại biểu.

- Dự kiến phân bổ đại biểu Trung ương ứng cử ở địa phương theo nguyên tắc:

+ Đoàn ĐBQH có 06 đại biểu thì có 02 đại biểu Trung ương;

+ Đoàn ĐBQH có 07 đại biểu thì có 03 đại biểu Trung ương;

+ Đoàn ĐBQH có 08 đại biểu thì có 03-04 đại biểu Trung ương;

+ Đoàn ĐBQH có 09 đại biểu thì có 04 đại biểu Trung ương;

+ Đoàn ĐBQH có 11 đến 14 đại biểu thì có 05-07 đại biểu Trung ương;

+ Đoàn ĐBQH có 29-30 đại biểu thì có 14-15 đại biểu Trung ương.

Chi tiết số lượng ĐBQH khóa XV dự kiến được bầu ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phân bổ cụ thể tại Danh mục sau:

Danh mục dự kiến số lượng ĐBQH khóa XV

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,625

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn