Quy định pháp luật về hợp đồng còn hiệu lực cập nhật đến 31/5/2020

20/07/2020 09:14 AM

Bộ Tư pháp công bố danh mục quy định pháp luật về hợp đồng còn hiệu lực cập nhật đến ngày 31/5/2020.

Danh mục quy định pháp luật về hợp đồng còn hiệu lực
cập nhật đến ngày 31/5/2020

quy định pháp luật về hợp đồng còn hiệu lực

Danh mc quy đnh pháp lut v hp đng còn hiu lc cập nhật đến 31/5/2020 (nh minh ha)

- Lĩnh vực tài chính: Luật Chứng khoán 2006 (quy định về hợp đồng tại các Điều 72, 85, 86 104), (Lưu ý: Luật Chứng khoán 2006 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021); Nghị định 58/2012/NĐ-CP (Điều 10, 23, 83, 84, 91); Nghị định 71/2017/NĐ-CP (Điều 26);...

- Lĩnh vực tài nguyên - môi trường: Luật Biển 2012 (Điều 16, 18, 33); Luật Đất đai 2013 (Điều 95, 99, 102); Nghị định 01/2017/NĐ-CP (Khoản 24, 27, 28, 49 Điều 2);...

- Lĩnh vực xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản: Luật Xây dựng 2014 (Điều 65, 66, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147); Nghị định 37/2015/NĐ-CP (Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,...); Nghị định 59/2015/NĐ-CP (Điều 20, 22, 73);...

- Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Luật Thủy lợi 2017 (Điều 32, 35); Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT (Điều 27); Nghị định 13/2020/NĐ-CP (Điều 20);...

- Lĩnh vực giao thông vận tải: Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 (Điều 4, 24, 32, 35, 39, 66, 68, 77, 99,...); Nghị định 102/2015/NĐ-CP (Điều 4, 27, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40); Nghị định 44/2018/NĐ-CP (Điều 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 27);...

- Lĩnh vực ngân hàng: Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (Điều 95, 113, 134,...); Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 (Điều 3); Nghị định 34/2018/NĐ-CP (Điều 3, 17, 18, 20, 22, 23, 30, 33, 34, 54);...

- Lĩnh vực công thương: Luật Thương mại 2005 (Điều 18, 19, 23, 24, 27, 34, 35, 36, 37,...); Nghị định 20/2006/NĐ-CP (Điều 3, 13, 15, 19); Nghị định 52/2013/NĐ-CP (Điều 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,...);...

- Lĩnh vực kế hoạch đầu tư: Luật Doanh nghiệp 2014 (Điều 19, 56, 64, 67, 75, 76, 81, 85,...), (Lưu ý: Luật Doanh nghiệp 2014 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021); Nghị định 96/2015/NĐ-CP (Điều 7); Luật Đầu tư 2014 (Điều 4, 12, 14, 22, 27, 28, 29,...), (Lưu ý: Luật Đầu tư 2014 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021);...

- Lĩnh vực lao động: Bộ luật Lao động 2012 (Điều 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,...), (Lưu ý: Bộ luật Lao động 2012 hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021); Nghị định 44/2013/NĐ-CP (Điều 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12); Nghị định 45/2013/NĐ-CP (Điều 6);...

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 (Điều 52).

- Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Luật Chuyển giao công nghệ 2017 (Điều 22, 23, 24, 28, 30, 31); Nghị định 76/2018/NĐ-CP (Điều 4, 5); Nghị định 105/2006/NĐ-CP (Điều 46);...

- Lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch: Luật Quảng cáo 2012 (Điều 6); Luật Du lịch 2017 (Điều 39, 41); Nghị định 181/2013/NĐ-CP (Điều 15);...

- Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 8, 38, 112, 116, 167, 223, 238, 275, 310,...); Nghị định 163/2006/NĐ-CP (Điều 13, 15, 17, 23, 24, 29, 33, 70); Nghị định 11/2012/NĐ-CP (Khoản 5, 9, 11, 14, 15 Điều 1);...

Xem chi tiết nội dung tại Danh mục quy định pháp luật về hợp đồng còn hiệu lực cập nhật đến 31/5/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,430

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn