Hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

06/06/2020 10:54 AM

Cục thuế TP.Hà Nội có Công văn 44393/CT-TTHT ngày 01/6/2020 về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014, quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

"Điều 16. Lập hóa đơn

...

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền...".

- Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015:

"7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)..."

Căn c các quy đnh nêu trên, Cc thuế TP.Hà Ni có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty có phát sinh nghiệp vụ bán voucher (phiếu quà tặng) thì khi thu tiền công ty không phải lập hóa đơn mà lập phiếu thu, các khách hàng mua voucher lập phiếu chi theo quy định.

Khi khách hàng sử dụng voucher để mua hàng hóa, dịch vụ thì bên bán hàng hóa, dịch vụ lập hóa đơn và kê khai thuế theo quy định.

Công văn 44393/CT-TTHT được ban hành ngày 01/6/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn