Toàn bộ nội dung Hiệp định TPP bằng tiếng Anh

Sau đây là toàn bộ nội dung của Hiệp định TPP bằng tiếng Anh mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT vừa cập nhật được.

Lời giới thiệu Hiệp định TPP (Preamble)

Chương 1: Quy định chung và các định nghĩa (Initial Provisions and General Definitions)

Chương 2: Xử sự quốc gia và thị trường lưu thông hàng hóa (National Treatment and Market Access for Goods)

- National Treatment and Market Access for Goods Chapter

- Party-specific Annexes to the Chapter

+ 2-D. Australia - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. Australia Tariff Elimination Schedule

+2-D. Brunei - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. Brunei Tariff Elimination Schedule

+2-D. Canada - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. Canada Appendix A Tariff Rate Quotas

+2-D. Canada Appendix B between Japan and Canada on Motor Vehicle Trade

+2-D. Canada Tariff Elimination Schedule

+2-D. Chile - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. Chile Tariff Elimination Schedule.pdf

+2-D. Japan - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. Japan Appendix A Tariff Rate Quotas

+2-D. Japan Appendix B-1 Agricultural Safeguard Measures

+2-D. Japan Appendix B-2 Forest Good Safeguard Measure

+2-D. Japan Appendix C Tariff Differentials

+2-D. Japan Appendix D between Japan and US on Motor Vehicle Trade

+2-D. Japan Appendix E between Japan and Canada on Motor Vehicle Trade

+2-D. Japan Tariff Elimination Schedule

+2-D. Malaysia - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. Malaysia Appendix A Tariff Rate Quotas

+2-D. Malaysia Tariff Elimination Schedule

+2-D. Mexico - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. Mexico Appendix A , B and C Tariff Rate Quotas and Tariff Differentials

+2-D. Mexico Tariff Elimination Schedule

+2-D. New Zealand - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. New Zealand Tariff Elimination Schedule

+2-D. Peru - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. Peru Tariff Elimination Schedule

+2-D. Singapore - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. Singapore Tariff Elimination Schedule

+2-D. US - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. US Appendix A Tariff Rate Quotas

+2-D. US Appendix B Agricultural Safeguard Measures

+2-D. US Appendix C Tariff Differentials

+2-D. US Appendix D Motor Vehicle Trade

+2-D. US Appendix E Earned Import Allowance Program

+2-D. US Tariff Elimination Schedule

+2-D. Viet Nam - General Notes to Tariff Schedule

+2-D. Viet Nam Appendix A Tariff Rate Quotas

+2-D. Viet Nam Tariff Elimination Schedule

Chương 3: Quy tắc xuất xứ (Rules of Origin and Origin Procedures)

- Rules of Origin and Origin Procedures Chapter

- Annex to the Chapter

+ Annex 3-D. Product Specific Rules

+ Appendix 1 to Annex 3-D. Provisions Related to the PSR of Origin for Vehicles

Chương 4: Dệt may (Textile and Apparel)

- Textiles and Apparel Chapter

- Annexes to the Chapter

+ Annex 4-A Textiles and Apparel Product-Specific Rules of Origin

+ Appendix 1 to Annex 4-A Short Supply List of Products

Chương 5: Hải quan và thuận lợi hóa thương mại (Customs Administration and Trade Facilitation)

Chương 6: Biện pháp phòng vệ thương mại (Trade Remedies)

Chương 7: Biện pháp vệ sinh dịch tễ (Sanitary and Phytosanitary Measures)

Chương 8: Rào cản kỹ thuật đối với thương mại (Technical Barriers to Trade)

Chương 9: Đầu tư (Investment)

- Investment Chapter

- Annex I - Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex I. Canada

+ Annex I. Chile

+ Annex I. Japan

+ Annex I. Malaysia

+ Annex I. Mexico

+ Annex I. New Zealand

+ Annex I. Peru

+ Annex I. Singapore

+ Annex I. US

+ Annex I. Viet Nam

- Annex II - Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex II. Japan

+ Annex II. Malaysia

+ Annex II. Mexico

+ Annex II. New Zealand

+ Annex II. Peru

+ Annex II. Singapore

+ Annex II. US

+ Annex II. Viet Nam 

Chương 10: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới (Cross-Border Trade in Services)

- Cross-Border Trade in Services Chapter

- Annex I - Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex I. Canada

+ Annex I. Chile

+ Annex I. Japan

+ Annex I. Malaysia

+ Annex I. Mexico

+ Annex I. New Zealand

+ Annex I. Peru

+ Annex I. Singapore

+ Annex I. US

+ Annex I. Viet Nam

- Annex II - Cross-Border Trade in Services and Investment Non-Conforming Measures

+ Annex II. Japan

+ Annex II. Malaysia

+ Annex II. Mexico

+ Annex II. New Zealand

+ Annex II. Peru

+ Annex II. Singapore

+ Annex II. US

+ Annex II. Viet Nam 

Chương 11: Dịch vụ tài chính (Financial Services)

- Financial Services Chapter

- Annex III – Financial Services Non-Conforming Measures

+ Annex III. - Consolidated Formatting Note

+ Annex III. Australia

+ Annex III. Brunei

+ Annex III. Canada

+ Annex III. Chile

+ Annex III. Japan

+ Annex III. Malaysia

+ Annex III. Mexico

+ Annex III. New Zealand

+ Annex III. Peru

+ Annex III. Singapore

+ Annex III. US

+ Annex III. Viet Nam 

Chương 12: Nhập cảnh tạm thời cho doanh nhân (Temporary Entry of Business Persons)

- Temporary Entry for Business Persons Chapter

- Annex 12-A. Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Australia Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Brunei Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Canada Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Chile Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Japan Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Malaysia Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Mexico Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. New Zealand Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Peru Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Singapore Temporary Entry for Business Persons

+ 12-A. Viet Nam Temporary Entry for Business Persons 

Chương 13: Viễn thông (Telecommunications)

Chương 14: Thương mại điện tử (E-commerce)

Chương 15: Mua sắm công (Goverment Procurement)

- Government Procurement Chapter

- Annex 15-A. Government Procurement

+ 15-A. Australia Government Procurement Annex

+ 15-A. Brunei Government Procurement Annex

+ 15-A. Canada Government Procurement Annex

+ 15-A. Chile Government Procurement Annex

+ 15-A. Japan Government Procurement Annex

+ 15-A. Malaysia Government Procurement Annex

+ 15-A. Mexico Government Procurement Annex

+ 15-A. New Zealand Government Procurement Annex

+ 15-A. Peru Government Procurement Annex

+ 15-A. Singapore Government Procurement Annex

+ 15-A. United States Government Procurement Annex

+ 15-A. Viet Nam Government Procurement Annex 

Chương 16: Chính sách cạnh tranh (Competition Policy)

Chương 17: Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị độc quyền (State-Owned Enterprises and Designated Monopolies)

- State-Owned Enterprises and Designated Monopolies Chapter

- Annex IV – State-Owned Enterprises and Designated Monopolies Non-Conforming Measures

+ Annex IV. Australia

+ Annex IV. Brunei

+ Annex IV. Canada

+ Annex IV. Chile

+ Annex IV. Malaysia

+ Annex IV. Mexico

+ Annex IV. New Zealand

+ Annex IV. Peru

+ Annex IV. United States

+ Annex IV. Viet Nam 

Chương 18: Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property)

Chương 19: Lao động (Labour)

Chương 20: Môi trường (Environment)

Chương 21: Nâng cao năng lực và hợp tác (Cooperation and Capacity Building)

Chương 22: Tạo thuận lợi trong kinh doanh và năng lực cạnh tranh (Competitiveness and Business Facilitation)

Chương 23: Phát triển (Development)

Chương 24: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Small and Medium-sized Enterprises)

Chương 25: Sự đồng nhất về quy định (Regulatory Coherence)

Chương 26: Sự minh bạch và công tác chống tham nhũng (Transparency and Anti-Corruption)

Chương 27: Các điều khoản về hành chính và thể chế (Administrative and Institutional Provisions)

Chương 28: Giải quyết tranh chấp (Dispute Settlement)

Chương 29: Trường hợp ngoại lệ (Exceptions and General Provisions)

Chương 30: Điều khoản thi hành (Final Provisions)48,519

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (028) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn