Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

24/05/2018 08:47 AM

Bộ TN&MT đang xây dựng Nghị định để thực thi phương án cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh và bãi bỏ 10 TTHC liên quan. Bộ cũng vừa công bố phương án cắt giảm 51,3% danh mục hàng hóa và bãi bỏ, đơn giản hóa 13 TTHC kiểm tra chuyên ngành (100%).

Bộ TN&MT bãi bỏ nhiều TTHC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

Theo kết quả rà soát của Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT, ngành tài nguyên và môi trường có 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, gồm 163 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 6/9 lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ.

Thực thi phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ TN&MT đã gấp rút xây dựng và hiện đã cơ bản hoàn tất việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo nội dung dự thảo Nghị định, Bộ TN&MT đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 104/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 63,8%), trong đó bãi bỏ 80 điều kiện và sửa đổi 24 điều kiện; các điều kiện được bãi bỏ, sửa đổi phần lớn thuộc lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước.

Song song với đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thì Bộ TN&MT cũng đề xuất bãi bỏ 10 TTHC tương ứng, gắn liền với các điều kiện đầu tư kinh doanh được đề xuất bãi bỏ.

Dự kiến, Bộ TN&MT sẽ trình Chính phủ dự thảo Nghị định này trong tháng 6/2018.

Cắt giảm 38/74 hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

Ngày 18/5/2018, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1588/QĐ-BTNMT công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Theo Quyết định này, Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 51,3%) và bãi bỏ, đơn giản hóa 13/13 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành (đạt 100%).

Theo phương án công bố, Bộ TN&MT sẽ không xác nhận khối lượng đăng ký nhập khẩu chất làm suy giảm tầng ozon (hay còn gọi là các chất HCFC) trên hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC quy định tại Thông tư số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Thay vào đó, hàng năm Bộ TN&MT sẽ thông báo hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu các chất HCFC cho Bộ Công Thương để xem xét, cấp phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu các chất này theo đúng hạn ngạch quy định của Nghị định thư Montreal; doanh nghiệp không phải thực hiện TTHC xin xác nhận của Bộ TN&MT đối với Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC.

Việc cắt giảm các hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ TN&MT nhằm bảo đảm nguyên tắc và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là một mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chỉ do một bộ, một cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra chuyên ngành; đồng thời, giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Để thực thi phương án được công bố, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai ngay việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực thi phương án được phê duyệt; đảm bảo cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa TTHC phải thực chất, tạo thuận lợi và không làm phát sinh các quy định làm khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Thu Cúc

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 938

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn